Stratejik öneme haiz Biyoteknoloji alanında ülkemizde yapılan en kapsamlı organizasyonlardan biri olarak planlanan BIO Türkiye (2021) içerisindeki bilimsel (akademik) bildiri ve sunumlar dışında kalan alanlardaki sunumlar, bildiriler, öneriler, atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar, kamu-endüstri toplantıları ve diğer etkinliklerin tamamı BIOSphere etkinliği içinde değerlendirilecektir. BIO Türkiye Organizasyonu içinde tüm paydaşlar arasında hem networking hem de partnering çalışmaları yapılarak ekosistemin geliştirilmesi ve bu açıdan kamu destekleri ve organizasyonları gibi tüm destek kuruluş ve organizasyonlarının tanıtımları ve hedef kitlesiyle buluşturulmaları sağlanmış olacaktır.