Değerli Katılımcılar,


Biyoteknoloji sağlık başta olmak üzere tarım, gıda, çevre ve endüstriyel uygulamalarda dönüşümün lokomotifi olarak her geçen gün önemini arttırmaktadır. Biyoteknoloji gibi yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, ürünleştirilmesi ve ticarileştirilmesi bir çok ülke için öncelikli alanlardan biridir. Yaşadığımız pandemi süreci de biyoteknoloji gibi alanlarda güçlü olmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlık girişimleri ve yatırımları çok daha büyük bir önemle ele alınmaktadır. Hem ülkemizin ihityacı olan hem de tüm dünyaya sunabileceğimiz ilaç, aşı, tanı kiti ve diğer yenilikçi ürünleri üretmek son derece kritik önemdedir.


9-11 Eylül 2021 tarihlerinde BIO Türkiye’21 içerisinde ONLİNE olarak gerçekleştirilecek olan StartHUB organizasyonu biyoteknoloji alanında güçlü bir ekosistem içinde bu alandaki girişimciler için verimli bir işbirliği ağı oluşturmayı hedeflemektedir. StartHUB organizasyonu öncelikle biyoteknoloji girişimcilerinin (biyogirişimcilerin) temel ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara yönelik olarak ‘startup’ a özgü aktiviteler yapmayı planlamaktadır. Bu aktivitelerin startupların ihtiyaçlarına göre bir ‘eşleştirme toplantıları serisi’, ‘eğitim programları’‘yuvarlak masa toplantıları’ ve ‘uzmanına danış’ toplantıları olarak çeşitlendirilebilir.


Biyoteknoloji tüm diğer bilim temelli alanlar gibi kaynağını üniversitelerden, araştırma laboratuvarlarından ve akademisyenlerden alır. Bir ihtiyaca çözüm olacağı düşünülen henüz fikir aşamasındaki girişimlerden, ticarileşmenin son aşamasında olan girişimlere kadar tüm seviyelerdeki ‘girişimcilerin’ faydalanabileceği, ihtiyacına uygun bilgi ve iletişim ağına erişebileceği bir içerikte olacak organizasyonumuza tüm girişimci ya da girişimci adaylarını davet etmek isteriz.


Biyoteknolojide üretkenlik ancak sağlam bir ekosistem ile mümkündür. Bu ekosistemin ana paydaşlarını şu şekilde sıralayabiliriz; biyogirişimciler, üniversiteler ve teknoloji transfer mekanizması, kamu destek kurumları, yatırımcılar, sanayiciler.


StartHUB organizasyonu girişimci ile yatırımcıları bir araya getirerek biyogirişimlerin en çok ihtiyacı olan yatırım kaynağına erişim için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda da yatırımcıların her aşamadaki girişimler ile teması ile yatırıma değer proje çeşitliliği sağlanabilecektir. Ticarileşme sürecinde sanayi ve girişimcilerin el ele ilerlemesi çok daha hızlı ve verimli olmaktadır. Sanayinin ihtiyacı olan yeniliği geliştiren girişimlerle bir araya gelmesi ve yeniliklerden beslenmesi önemlidir. StartHUB organizasyonu bu amaçla girişimci ve sanayicileri ihtiyaçlarına göre bir araya getireceği bir buluşma ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Tüm yatırımcı ve sanayicileri davet etmek isteriz.


Üretken bir biyoteknoloji ekosistemi ancak kamunun tüm süreci başından sonuna bir helikopter bakışı ile denetlemesi, koordine etmesi, gereken aşamalarda teşvik ve kolaylaştırıcı unsurlarla desteklemesi ile mümkün olabilir. Bu amaçla StartHUB organizasyonunda kamunun tüm ilgili kurumları ile yer alması için çalışılmaktadır.


Özetle, biyoteknolojide üretkenliği, yenilikçiliği ve işbirliğini destekeleyecek StartHUB organizasyonunun hazırlık sürecinden, gerçekleşmesine ve sonrasındaki takiplerine kadar siz kıymetli paydaşların katkıları ile gerçekleşecektir. Tüm destek verenlere şimdiden teşekkür ederiz.


Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Sevgi SALMAN ÜNVER
StartHUB Başkanı